پروژه های خاتمه یافته

  1. تامین مواد و اجرای عملیات شستشوی شیمیایی خطوط کربن استیل و اکسیژن و تجهیزات مرتبط پتروشیمی کیمیای پارس خاورمیانه
  2. جرای عملیات استیم اوت خطوط بخار پتروشیمی کیمیای پارس خاورمیانه
  3. اجرای عملیات leak test ,Reinstatement ، Resin loading پتروشیمی کیمیای پارس خاورمیانه
  4. اجرای عملیات Flushing , service test  و راه اندازی اولیه پمپها و تاورهای مربوطه پتروشیمی کیمیای پارس خاورمیانه
  5. تامین نیروی متخصص راه اندازی و اتاق کنترل وهمچنین تعمیرات جهت پتروشیمی کیمیای پارس خاورمیانه
  6. اجرای شستشوی شیمیایی و تامین مواد مربوطه خطوط اکسیژن و کربن استیل خطوط لوله و تجهیزات  مرتبط در پتروشیمی کیمیای پارس خاورمیانه
  7. اجرای عملیات Flushing , service test  و راه اندازی اولیه پمپها وتاورهای مربوطه پتروشیمی کیمیای پارس خاور میانه
  8. همكاري درانجام خدمات مهندسی و تهیه پکیجهای دفتر فنی در پتروشیمی کیمیای پارس خاورمیانه
  9. بارگذاری و لودینگ رزینها و در پتروشیمی کیمیای پارس خاورمیانه
  10. تامین مواد شیمیایی مورد نیاز بهره برداری جهت پتروشیمی کیمیای پارس خاورمیانه
  11. اجرای عملیات Oil-Flushing  و شستشوی شیمیایی تجهیزات دوار در پتروشیمی کیمیای پارس خاورمیانه
  12. راه اندازی لوپ اکسیژن از ASU  دماوند تا پتروشیمی کیمیای پارس خاورمیانه
  13. راه اندازی پمپها و تجهیزات و همچنین مخازن اکسیژن و ازت واحد هوای پتروشیمی دماوند
  14. اجرای انجام  عملیات بازرسی و ارائه دستورالعملهای راه اندازی و ایمنی بر روی خطوط وراه اندازی خطوط بین مجتمعی در پتروشیمی دماوند
  15. همكاري درانجام خدمات مهندسی و تهیه پکیج های دفتر فنی پتروشیمی کیمیای پارس خاورمیانه
  16. اجرای عملیات Oil-Flushing و شستشوی شیمیایی تجهیزات دوار پتروشیمی کیمیای پارس خاورمیانه
  17. اجرای عملیات (فاز اول) استیم اوت خطوط HPS پتروشیمی مرجان
  18. اجرای عملیات استیم اوت خطوط HPS ازپتروشیمی دماوند تا پتروشیمی بوشهر
  19. راه اندازی لوپ اکسیژن از ASU دماوند تا پتروشیمی بوشهر
  20. بازطراحی، عملیات مقدماتی  نصب ،پیش راه اندازی و راه اندازی پکیج کلر زنی پتروشیمی دماوند
  21. راه اندازی پمپ ها و تجهیزات واحد هوا پتروشیمی دماوند
  22. عملیات راه اندازی واحد آبگیر شامل پمپ وکمپرسورهای هوا و تجهیزات مربوطه پتروشیمی دماوند
  23. شستشوی شیمیایی مخازن اکسیژن و ازت وخطوط مرتبط در واحد هوا پتروشیمی دماوند
  24. عملیات اجرایی و خرید کانال و نصب و راه اندازی 4 دستگاه HVAC پتروشیمی دماوند
  25. پیش راه اندازی و Alignment و کمک در راه اندازی 4 عدد کمپرسور واحد هوا پتروشیمی دماوند
  26. عملیات اجرای شستشوی شیمیایی مخازن استنلس استیل واحد آب پتروشیمی دماوند
  27. تامین مواد واجرای شستشوی شیمیایی خط اکسیژن پتروشیمی بوشهر
  28. تامین متریال و اجرای عملیات رابر لاینینگ مخازن استنلس استیل واحد آب پتروشیمی دماوند
  29. تامین متریال و عملیات اجرایی گارنت بلاست ورنگ آمیزی مخازن استنلس استیل پتروشیمی دماوند
  30. تامین مواد و اجرای شستشوی شیمیایی و راه اندازی لوپ اکسیژن پتروشیمی مرجان
  31. تامین مواد و اجرای شستشوی شیمیایی خط اکسیژن پتروشیمی کیمیای پارس خاورمیانه
  32. اجرای عملیات نصب تجهیزات شامل اواپریتورها و کاندنسورها و پمپ های واحد تفکیک هوا از مرحله گروت ریزی تا تحویل نهایی پتروشیمی دماوند
  33. بازو بست کردن و جایگزینی گریس فاقد روغن در ولوهای مسیرهای اکسیژن پتروشیمی دماوند
  34. اجرای عملیات نصب و راه اندازی پمپ های واحد هوا و اکسیژن پتروشیمی دماوند
  35. اجرای عملیات تست و راه اندازی خطوط کولینگ و کمپرسورهای هوا و سرج درام واحد آبگیر پتروشیمی دماوند
  36. اجرای عملیات شستشوی شیمیایی خط اکسیژن از واحد ASU  تا پتروشیمی مروارید
  37. عملیات استیم اوت خطوط بخار انشعاب پتروشیمی کیمیای پارس خاورمیانه و خط دوم بخار جاده M2
  38. اجرای 14 آیتم زیر در زمینه ارائه مشاوره راهبردی سرپرست و نظارت و اجرا موردی :
  39. طرح ریزی تهیه کلیه پکیج های مربوط به لوله کشی و سیستم بندی ،ساب سیستم بندی  واحدی پتروشیمی مرجان
  40. نظارت راهبردی بربقیه پکیج های مکانیکال و فعالیتهای مورد نیاز پیش راه اندازی بخش تجهیزات ثابت و دوار پتروشیمی مرجان
  41. نظارت بر تهیه دستورالعملها و روشهای پیش راه اندازی پتروشیمی مرجان
  42.  عملیات بارگزاری کاتالیست ها  در پتروشیمی مرجان
  43. شستشوی شیمیایی خطوط پتروشیمی مرجان شامل خطوط کربن استیل و لوپهای اکسیژن
  44. نظارت بر آزمایشهای مورد نیاز بخش برق و ابزار دقیق و لوله کشی پتروشیمی مرجان
  45. به حداقل رساندن هزینه ها با بهترین راهکارها در بخش پیش راه اندازی پتروشیمی مرجان
  46. اجرایی کردن وکنترل عملکرد اسنادی بخش پیش راه اندازی پتروشیمی مرجان
  47.  کنترل عملکرد اسناد ومدارک پروژه جهت تهیه MC Book پتروشیمی مرجان
  48. شرکت در جلسات هفتگی پیش راه اندازی کارفرمای اصلی و نظارت پتروشیمی مرجان
  49. طراحی نرم افزاری بانک اطلاعات جهت امور پیش راه اندازی برای اولین بار در ایران در پتروشیمی مرجان
  50. انتقال تکنولوژی و تجربه و دستاوردهای پروژه های قبلی در جهت ارتقای تجربه و دانش گروه پیش راه اندازی پتروشیمی مرجان
  51. نظارت  و مشاوره در زمینه استخدام  و به کار گیری کارشناسان بخش پیش راه اندازی و مدیریت نفرات پتروشیمی مرجان

  اجرای عملیات پیش راه اندازی مطابق دستورالعملهای پروژه و کمک در راه اندازی پتروشیمی مرجان شامل:

   

  Pre commissioning & commissioning
  Preparing instructions & startup procedures
  OIL Flushing, Steam out, Chemical Cleaning, ،Loading Catalysts
  Alignment Pump & Comperes

   

 

کلیه حقوق این سایت متعلق به شرکت صنعتگران کیمیای بهنیا می باشد. ۱۳۹۸