برنامه ریزی شرکت صنعتگران کیمیای بهنیا بر مبنای ارائه دامنه وسیعی از خدمات ، از شروع تا پایان در مورد یک یا چند واحد فرایندی مستقل و همچنین عملیات طرح توسعه واحدها و یا کل یک واحد از نقطه آغازین به همراه کلیه تاسیسات جانبی و خطوط انتقال فرآورده و خوراک کارخانجات نفت و گاز و پتروشیمی با در نظر گرفتن رضایت خاطر ذینفعان تنظیم گردیده است.

کلیه حقوق این سایت متعلق به شرکت صنعتگران کیمیای بهنیا می باشد. ۱۳۹۸