مطالعات امکان سنجی (Feasibility studies)

طراحی و مهندسی ( Engineering)

تامین وتدارکات ( Procurement)

نصب و ساختمان (Erection & Construction)

پیش راه اندازی  Pre commissioning ))

راه اندازی و بهره برداری ( Commissioning & operation ))

تعمیرات(maintenance & Over hall ) )

کلیه حقوق این سایت متعلق به شرکت صنعتگران کیمیای بهنیا می باشد. ۱۳۹۸